41. Thiết bị đo độ dẫn điện, TDS, độ cứng của nước